Logo

Menu:


Novinky:

Feb 26, 2008:
Slovenská verzia webstránky!

Apr 15, 2006:
Prvé spustenie tejto stránky!

Apr 13, 2006:
Beta verzia spustená!Dátum poslednej aktualizácie:
21. január, 2012

Patenty a úžitkové vzory

Pôvodca: I. Turek, N. Tarjányi, M. Dúbravka

Majiteľ: Žilinská Univerzita

Názov: "Spôsob vytvárania sústav dioptrických prvkov"

Číslo prihlášky: 156-2006

Stav: udelený

Dátum zverejnenia prihlášky: 5.9.2008Pôvodca: I. Turek, N. Tarjányi, M. Dúbravka

Majiteľ: Žilinská Univerzita

Názov: "Sústavy dioptrických prvkov z fotorefraktívneho materiálu"

Stav: platný

Dokument č.: 4988

Dátum zápisu a sprístupnenie verejnosti: 19.12.2007

Monografie

I.Turek, I.Martinček, D.Káčik, P.Peterka, K.Grondžák "Intermodal interference as a tool for optical fibre diagnostic"
Recent Res.Devel. in Optical Eng., 5(2003) pp.61-81,
RESEARCH SIGNPOST, Trivandrum, Kerala, India

I.Martinček, I.Turek, D.Káčik, D. Pudiš "Netradičné metódy vyšetrovania optických vlákien a polovodičových laserových diód"
EDIS - University Publisher, University of Zilina, (2006), (in Slovak)
ISBN 80-8070-569-0Úvod , Obsah


N. Tarjányi, I.Turek "Photorefractivity of Lithium Niobate"
EDIS - University Publisher, University of Zilina, (2006),
ISBN 80-8070-616-0Úvod a Obsah


Knihy

Dado M., Turek I., Štelina J., Bitterer L., Turek S., Grolmus E., Stibor P., "Kapitoly z optiky pre technikov"
Žilinská univerzita v Žiline (1998)

Príspevky v časopisoch

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1999

Príspevky na konferenciách

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1999