Logo

Menu:


Novinky:

Feb 26, 2008:
Slovenská verzia webstránky!

Apr 15, 2006:
Prvé spustenie tejto stránky!

Apr 13, 2006:
Beta verzia spustená!Dátum poslednej aktualizácie:
21. január, 2012

Medzinárodné projekty

 • ICT COST Action TD1001
  Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa)
  národný delegát: Daniel Káčik
  2010 - 2014

 • COST 299
  Optical Fibres for New Challenges Facing the Information Society
  národný delegát: Daniel Káčik
  2005 - 2010

 • COST 265
  Measurement Technique for Active and Passive Fibres to support future Telecommunications Standardisation
  národný delegát: prof. Milan Dado
  1999 - 2004

 • Ďalšie projekty

 • VEGA 1/0683/10
  Návrh, príprava a diagnostika mikroštrukturálnych optických vlákien pre senzorické a fotonické aplikácie. (V spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV, Bratislava)
  zodpovedný riešiteľ: Ivan Martinček
  Jan 2010 - Dec 2011

 • VEGA 1/0868/08
  Návrh, príprava a diagnostika planárnych fotonických štruktúr a fotonických kryštálových vlákien so submikrometrovou periódou pre optoelektronické prvky.
  zodpovedný riešiteľ: Dušan Pudiš
  Jan 2008 - Dec 2010

 • APVV-LPP-0090-06
  Realizácia interaktívnej výstavy demonštrácií „Krajina vĺn“
  zodpovedný riešiteľ: Ivan Turek
  Jan 2007 - Sept 2009

 • APVT 20-013504
  Štúdium fotorefraktívnych záznamov a ich súvis s fotonickými kryštálmi
  zodpovedný riešiteľ: Norbert Tarjányi
  Jan 2005 - Dec 2007
  Záverečná hodnotiaca správa projektu

 • VEGA 1/2048/05
  Optical field scanning using tapered optical fibers and the method application on investigation of optical fields of optoelectronic devices and optical elements
  zodpovedný riešiteľ: Dušan Pudiš

 • VEGA 2/7020/20
  Vyšetrovanie javu samodifrakcie svetla v magnetických kvapalinách
  zodpovedný riešiteľ (Žilina): Július Štelina

 • Fakultný projekt
  Vyšetrovanie fotonických kryštálových vlákien rastrovaním blízkeho optického poľa
  zodpovedný riešiteľ: Ivan Martinček
  Jan 2005 - Dec 2005

 • Fakultný projekt
  Vyšetrovanie možností použiteľnosti interferencie vidov na určovanie parametrov optických vlákien
  zodpovedný riešiteľ: Ivan Martinček
  Jan 2004 - Dec 2004

 • Fakultný projekt
  Vyšetrovanie nelineárnych optických javov v kondenzovaných látkach
  zodpovedný riešiteľ: Július Štelina
  Jan 2001 - Dec 2004

 • Úspešne obhájené diplomové práce

 • 2011
  Adam Kotrč
    "Vyšetrovanie lineárnych vlastností dvojjadrových mikroštruktúrnych vlákien."
     Bc. záverečná práca

  Dávid Liachovický
    "Nano-tailoring of photonic crystal fibers"

  Erik Gondek
    "Návrh optického komponentu na báze nelineárnych efektov vo fotonických kryštálových vláknach"

 • 2010
  Peter Tatár
    "Vplyv ohybu na prenosovú funkciu mikroštruktúrneho vlákna."
    
  Andrea Rabatinová
    "Vplyv orientácie mikroštruktúrneho vlákna počas zápisu braggovskej mriežky."
     Bc. záverečná práca

  Michaela Solanská
    "Braggovské mriežky v mikroštruktúrnych vláknach."
     Bc. záverečná práca

 • 2009
  Róbert Sporina
    "Charakteristika optoelektronických a optických prvkov v blízkom poli pomocou monitorovacieho systému s vysokým rozlíšením."
     Bc. záverečná práca

  Štefan Blaškovič
    "Zobrazenie vzniku fotorefraktívneho záznamu v LiNbO3:Fe"

 • 2008
  Jakub Horák
    "Meranie malých zmien permitivity fotorefraktívnych kryštálov"
     Bc. záverečná práca

  Peter Tvarožek
     "Vyšetrovanie nelineárnych efektov v mikroštruktúrnych vláknach" "

  Ľuboš Šušlik
     "Vyšetrovanie vlastností laserových diód metódou rastrovania v blízkom poli"

 • 2007
  Ján Vlk
    "Snímanie obrazu pomocou CCD kamery a jeho spracovanie"

 • 2006
  Damian Jelšovka
     "Vyšetrovanie vlastností vlákien z fotonických kryštálov"

  Pavol Novák
     "Teoretické vyšetrovanie vlastností vlákien z fotonických kryštálov"

 • 2005
  Miroslav Dúbravka
     "Vyšetrenie možností realizácie zariadenia pre interferenčné zobrazenie vzniku    fotorefraktívneho záznamu v reálnom čase"

  Michal Mondek
     "Vyšetrovanie vlastností fotonických kryštálových vlákien pomocou interferencie vidov"

 • 2004
  Anita Rošková
     "Vyšetrovanie vplyvu ohybu na prenosovú funkciu optického vlákna"

 • 2003

 • 2002
  Michal Núter
     "Vyšetrovanie možností realizácie a návrh fotodetektora na báze CCD"
     Bc. záverečná práca

  Michal Petrík
     "Návrh a realizácia polovodičového laserového zdroja"