Logo

Menu:


Latest news:

Feb 26, 2008:
Slovak version of this web!

Apr 15, 2006:
First release of this web!

Apr 13, 2006:
Beta version is out!Last update:
January 21, 2012

International projects

 • ICT COST Action TD1001
  Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa)
  national delegate: Daniel Káčik
  2010 - 2014

 • COST 299
  Optical Fibres for New Challenges Facing the Information Society
  national delegate: Daniel Káčik
  2005 - 2010

 • COST 265
  Measurement Technique for Active and Passive Fibres to support future Telecommunications Standardisation
  national delegate: prof. Milan Dado
  1999 - 2004

 • Other projects

 • VEGA 1/0683/10
  Design, fabrication and diagnostics microstructured optical fibers for sensoric and photonic applications. (In cooperation with Institute of Physics SAS, Bratislava)
  zodpovedný riešiteľ: Ivan Martinček
  Jan 2010 - Dec 2011

 • VEGA 1/0868/08
  Design, fabrication and diagnostics of the planar photonic structures and the photonic crystal fibers with a submicrometer period for optoelectronic devices
  principal investigator: Dušan Pudiš
  Jan 2008 - Dec 2010

 • APVV-LPP-0090-06
  Realizácia interaktívnej výstavy demonštrácií „Krajina vĺn“
  principal investigator: Ivan Turek
  Jan 2007 - Sept 2009

 • APVT 20-013504
  Investigation of photorefractive records and their relationship to photonic crystals
  principal investigator: Norbert Tarjányi
  Jan 2005 - Dec 2007

 • VEGA 1/2048/05
  Optical field scanning using tapered optical fibers and the method application on investigation of optical fields of optoelectronic devices and optical elements
  principal investigator: Dušan Pudiš

 • VEGA 2/7020/20
  Vyšetrovanie javu samodifrakcie svetla v magnetických kvapalinách
  principal investigator (Žilina): Július Štelina

 • Faculty project
  Vyšetrovanie fotonických kryštálových vlákien rastrovaním blízkeho optického poľa
  principal investigator: Ivan Martinček
  Jan 2005 - Dec 2005

 • Faculty project
  Vyšetrovanie možností použiteľnosti interferencie vidov na určovanie parametrov optických vlákien
  principal investigator: Ivan Martinček
  Jan 2004 - Dec 2004

 • Faculty project
  Vyšetrovanie nelineárnych optických javov v kondenzovaných látkach
  principal investigator: Július Štelina
  Jan 2001 - Dec 2004

 • Realized diploma projects

 • 2011
  Adam Kotrč
    "Vyšetrovanie lineárnych vlastností dvojjadrových mikroštruktúrnych vlákien."
     Bc. záverečná práca

  Dávid Liachovický
    "Nano-tailoring of photonic crystal fibers"

  Erik Gondek
    "Návrh optického komponentu na báze nelineárnych efektov vo fotonických kryštálových vláknach"

 • 2010
  Peter Tatár
    "Vplyv ohybu na prenosovú funkciu mikroštruktúrneho vlákna."
    
  Andrea Rabatinová
    "Vplyv orientácie mikroštruktúrneho vlákna počas zápisu braggovskej mriežky."
     Bc. záverečná práca

  Michaela Solanská
    "Braggovské mriežky v mikroštruktúrnych vláknach."
     Bc. záverečná práca

 • 2009
  Róbert Sporina
    "Charakteristika optoelektronických a optických prvkov v blízkom poli pomocou monitorovacieho systému s vysokým rozlíšením."
     Bc. záverečná práca

  Štefan Blaškovič
    "Zobrazenie vzniku fotorefraktívneho záznamu v LiNbO3:Fe"

 • 2008
  Jakub Horák
    "Meranie malých zmien permitivity fotorefraktívnych kryštálov",
     Bc. záverečná práca

  Peter Tvarožek
     "Vyšetrovanie nelineárnych efektov v mikroštruktúrnych vláknach" "

  Ľuboš Šušlik
     "Vyšetrovanie vlastností laserových diód metódou rastrovania v blízkom poli"

 • 2007
  Ján Vlk
    "Snímanie obrazu pomocou CCD kamery a jeho spracovanie"

 • 2006
  Damian Jelšovka
     "Vyšetrovanie vlastností vlákien z fotonických kryštálov"

  Pavol Novák
     "Teoretické vyšetrovanie vlastností vlákien z fotonických kryštálov"

 • 2005
  Miroslav Dúbravka
     "Vyšetrenie možností realizácie zariadenia pre interferenčné zobrazenie vzniku    fotorefraktívneho záznamu v reálnom čase"

  Michal Mondek
     "Vyšetrovanie vlastností fotonických kryštálových vlákien pomocou interferencie vidov"

 • 2004
  Anita Rošková
     "Vyšetrovanie vplyvu ohybu na prenosovú funkciu optického vlákna"

 • 2003

 • 2002
  Michal Núter
     "Vyšetrovanie možností realizácie a návrh fotodetektora na báze CCD"
     Bc. záverečná práca

  Michal Petrík
     "Návrh a realizácia polovodičového laserového zdroja"