Logo

Menu:


Latest news:

Feb 26, 2008:
Slovak version of this web!

Apr 15, 2006:
First release of this web!

Apr 13, 2006:
Beta version is out!Last update:
January 21, 2012

Projekty pre študentov

Táto časť je venovaná šikovným študentom, ktorí chcú popri štúdiu robiť aj niečo zaujímavé navyše. Nachádzajú sa tu aktuálne návrhy tém, ktoré môžu byť riešené v rámci študentskej odbornej činnosti a neskôr môžu prerásť aj do diplomovej práce. Viac informácií o jednotlivých témach získate od členov skupiny. V prípade, že máte vlastné návrhy alebo nápady, ktoré by ste sa chceli pokúsiť zrealizovať a súvisia so zameraním optickej skupiny, sme otvorení rozumnej komunikácii.


 1. Téma:Realizácia a implementácia výhrevnej komory do ramena Mach-Zehnderovho interferometra.
 2. Školiteľ: Ing. Norbert Tarjányi, PhD.

  Stav: voľné

 3. Téma:Optimalizácia parametrov vrstvy magnetickej kvapaliny s ohľadom na jej využiteľnosť pri konštrukcii optického prvku.
 4. Školiteľ: Ing. Norbert Tarjányi, PhD.

  Stav: voľné

 5. Téma:Vytvorenie softvéru pre kvantifikáciu posunu interferenčných prúžkov interferogramu.
 6. Školiteľ: Ing. Norbert Tarjányi, PhD.

  Stav: voľné

 7. Téma:
 8. Školiteľ:

  Stav: