Logo

Menu:


Latest news:

Feb 26, 2008:
Slovak version of this web!

Apr 15, 2006:
First release of this web!

Apr 13, 2006:
Beta version is out!Last update:
January 21, 2012

Conferences

P. Tvarožek, D. Káčik, P. Tatár, "The role of bending in influencing the transfer function of Photonic Crystal Fiber ",
17th SCPOC, Liptovský Ján, Slovenská republika, 6.-10. september 2010, Proc. of SPIE, 7746, 2010, pp. 77461A-1-8, ISBN 9780819482365.


I. Kubicová, D. Pudiš, L. Šušlik, J. Škriniarová, S. Slabeyciusová, I. Martinček, "Structures patterning by non-contact NSOM lithography ",
17th SCPOC, Liptovský Ján, Slovenská republika, 6.-10. september 2010, Proc. of SPIE, 7746, 2010, pp. 774616-1 - 774616-6, ISBN 9780819482365.


D. Pudiš, L. Šušlik, I. Kubicová, J. Škriniarová, I. Martinček, "Advanced optical methods for patterning of photonic structures in photoresist, III-V semiconductors and PMMA" (invited lecture) ,
17th SCPOC, Liptovský Ján, Slovenská republika, 6.-10. september 2010, Proc. of SPIE, 7746, 2010, pp. 774608-1 - 774608-9, ISBN 9780819482365.


I. Kubicová, "Photonic structures fabrication by NSOM lithography",
Proc. of POSTER 2010, Praha, Ceská republika, 6.máj 2010, ISBN 978-80-01-04544-2.


I. Kubicová, D. Pudiš, J. Škriniarová, L. Šušlik, "Fabrication of submicrometer structures using NSOM lithography",
Proc. of APCOM 2010, Malá Lučivná, Slovenská republika, 16.-18. jún 2010, pp. 248-251, ISBN 978-80-227-3307-6.


L. Šušlik, D. Pudiš, J. Škriniarová, J. Kováč, J. Kováč jr., I. Kubicová, I. Martinček, J. Jakabovič, J. Novák, "Light emitting diode with 2D PhC structure in the surface analysed by NSOM",
Proc. of ASDAM 2010, Smolenice, Slovenská republika, 25.-27. október 2010, pp. 21-24, ISBN 978-1-4244-8572-7..


L. Šušlik, J. Škriniarová, D. Pudiš, J. Kováč, jr., I. Martinček, J. Kováč, I. Kubicová, "Surface emission from GaAs/AlGaAs LED patterned by 2D photonic structure",
Proc. of APCOM 2010, Malá Lučivná, Slovenská republika, 16.-18. jún 2010, pp. 73-76, ISBN 978-80-227-3307-6.


L. Šušlik, D. Pudiš, I. Kubicová, "Povrchovo emitujúca dióda s 2D fotonickou štruktúrou",
Zborník konferencie Nekonvenčné Technológie 2010, Strečno, Slovenská republika, publikované na CD.


I. Martinček, D. Pudiš, "New optical method for determination of volume fraction of binary liquid mixtures",
Zborník konferencie Nekonvenčné technológie 2010, Strečno, Slovenská republika, publikované na CD.


P. Tvarožek, M. Koyš , I. Martinček, H. Ludvigsen, "Supercontinuum Generation in Photonic Crystal Fibers",
Proceedings APCOM 2010, pp.67, Malá Lučivná, Slovenská republika, 16.- 18. June 2010, ISBN 978-80-227-3307-6.


P. Tvarožek, I. Martinček, "Controlling fundamental mode properties by microstructure filling",
Zborník ELEKTRO 2010, Žilina, Slovenská republika, 24. máj 2010, ISBN 978-80-554-0196-6.


P. Tvarožek, M. Koyš, "Supercontinuum Generation in Microstructure Optical Fibers",
Zborník POSTER 2010, EI21, Praha, Česká republika, 6. máj 2010, Poster ocenený 4. miestom, ISBN 978-80-01-04544-2.